Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe

mgr inż. Czesław Hodurek

1977 – 1982r.

Politechnika Krakowska Wydział Budownictwa Lądowego

Praca zawodowa:

1982 - 1987r.

Centralny Ośrodek Badawczo – Projektowy Konstrukcji Metalowych ,,MOSTOSTAL” Oddział Kraków – asystent, starszy asystent, projektant

1987 - 1990r.

Zakład Inwestycji i Budownictwa Izby Rzemieślniczej w Krakowie – projektant, kierownik zespołu konstrukcyjnego

od 1990r.

Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek

Uprawnienie budowlane:

1986r.

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

1995r.

uprawnienia do wykonywania prac projektowych przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

1997r.

uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

1997r.

uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

1999r.

uprawnienia mykologiczne

2008r.

uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego

2013r.

uprawnienia rzeczoznawcy Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa

2014r.

specjalizacja techniczno-budowlana geotechnika do kierowania i projektowania bez ograniczeń