O firmie

O firmie

Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek powstała w 1990 roku.
W latach 1998 – 2015r. Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek współpracowała z Biurem Inżynierskim SOBOŃ.
Zajmujemy się ogólnie pojętym, profesjonalnym projektowaniem konstrukcji.

Wykonujemy:

 • projekty budowlane
 • przetargowe
 • wykonawcze
 • rysunki warsztatowe
 • nadzory autorskie.

Świadczymy również usługi związane z rzeczoznawstwem budowlanym oraz mykologicznym (ekspertyzy, opinie, orzeczenia).

Projektujemy:

 • konstrukcje żelbetowe monolityczne i prefabrykowane
 • stalowe
 • murowe
 • z drewna litego i klejonego
 • Opracowujemy kompleksowe projekty konstrukcyjne obiektów zabytkowych. —-Wzmacniamy konstrukcje (stal, taśmy węglowe itp.)
 • fundamenty pośrednie (pale, kolumny, studnie, „jet-grouting” itp.)
 • zabezpieczenia głębokich wykopów (ściany berlińskie, ściany szczelne, palisady, ściany szczelinowe)
 • stabilizacje osuwisk metodami inżynierskimi

Współpracujemy z firmami polskimi i zagranicznym. Projektujemy w kraju i poza granicami Polski.