Budynek 1A Kwartał A Zespół Mieszkalno-Usługowy przy ul. Boruty Spiechowicza w Krakowie