Budynek 2B Kwartał A Zespół Mieszkalno-Usługowy przy ul. Boruty Spiechowicza w Krakowie