Projekt wykonawczy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi