Ekspertyza konstrukcyjna budynku przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie wraz z badaniami geotechnicznymi