Budynek magazynowy przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie