Budynek mieszkalny z usługami przy ul. Wybickiego 34