Projekt zabezpieczenia wykopu budynku przy ul. Pawiej w Krakowie na działce nr 112/4 obr. 8 śródmieście