Projekt zabezpieczenia wykopu budynku przy ul. Kopernika 6 w Krakowie wraz z podbiciem fundamentów.