Projekt wykonawczy kanału ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Duńczyca oraz kanału zrzutu ścieków pochłodniczych do rzeki Duńczyca