Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca stabilizacji osuwiska w sąsiedztwie budynku nr 289 w Golkowicach