Projekt zabezpieczenia wykopu budynku przy ul. Bora – Komorowskiego