Projekt technologiczny kolumn CFA dla budynku Centrum Edukacyjno – Dydaktyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Wiślicy – segmenty „B”, „C” i „D”