Mała elektrownia wodna (3MW) na rzece Tabor na jazie Sicina