Projekt budynku mieszkalnego – wielorodzinnego z garażami. Segment: 11A, 11B, 11C