Projekt budynku mieszkalnego – wielorodzinnego z garażami. Segment: 12A, 12B, 12C