Zespół budynków mieszkalno –usługowych. Budynki „A, B, C i D”