Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną