Projekt budowlany konstrukcyjny wzmocnienia konstrukcji dachowej i stropu podstrychowego ul. Jagiellońska 11 w Krakowie