Projekt konstrukcji wzmocnienia stropu nad II piętrem i więźby dachowej w budynku przy ul. Kopernika 22 w Krakowie