Projekt konstrukcyjny naprawy budynku przy ul. Krakowskiej 39 w Krakowie