Przebudowa budynku gospodarczo – administracyjnego na zespół rekreacyjny w Kopalinach