Przebudowa pawilonu D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria Międzywydziałowej Szkoły Energetyki AGH al. Mickiewicza 30,30-059 Kraków