Centrum Badawczo Rozwojowe w Ramach Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego. Budynek „C” Gimnazjum O.O. Pijarów