Wydział Filozoficzny o.o. Jezuitów w Krakowie –nowe skrzydło