Budynek specjalistycznej profilaktyki lekarskiej z usługami w parterze, z dwoma poziomami garaży podziemnych i infrastrukturą techniczną