Projekt modernizacji i rozbudowy Pałacu Tarnowskich przy ul. Szlak w Krakowie.