Budynek Muzeum Sztuki T. Kantora oraz rewitalizacja budynku istniejącego wraz z infrastrukturą techniczną w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej.