Rozbudowa istniejącego budynku na potrzeby statutowe Ministerstwa Sprawiedliwości