Remont kapitalny budynku administracyjno –socjalnego.