Budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym i biurami: „A”, „B”, „C”