Budynek mieszkaniowy wielorodzinny z usługami w parterze